CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

Condicions de contractació d'Inter2 Salou Apartments

Les presents Condicions Generals de Contractació, d'ara endavant C.G.C., s'estableixen per regular la relació comercial entre IBERBRISA INTERNACIONAL, S.L. i l'Usuari o client mitjançant el contracte realitzat a través del formulari que IBERBRISA INTERNACIONAL, S.L. posa a disposició en el seu lloc web www.inter2salou.com

La contractació a través del lloc web comportarà l'acceptació expressa de les presents condicions. , així com les condicions establertes en l'Avís Legal i la Política de Privacitat. Aquestes condicions s'aplicaran sense perjudici de les normes legals sobre la matèria que s'apliquin en cada cas.

Aquests C.G.C., estan sotmesos al que disposa la Llei 7/1998, de 13 d'abril, de Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol. Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, Reial decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Llei 3/2014, de modificació del Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres Lleis Complementàries, el Reglament General de Protecció de Dades RGPD 679/2016 de la Unió Europea, la Llei Orgànica 3/2018, de 15 de gener, de Gestió del Comerç Minorista, i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic i IBERBRISA INTERNACIONAL, S.L. es reserven el dret a realitzar les modificacions oportunes. , sense previ avís, en els Termes. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de la seva pàgina web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al lloc web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, IBERBRISA INTERNACIONAL, S.L. es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, condicions particulars de contractació, que regiran preferentment el C.G.C.

L'usuari podrà realitzar la comanda un cop registrada com a tal al lloc web. L'usuari registrat disposa d'una àrea personal en l'apartat "iniciar sessió", en el mateix, pot accedir a l'enllaç "Visualitzar o modificar les seves dades" i d'aquesta manera, identificar i rectificar els possibles errors comesos en l'entrada de dades. Tota la documentació enviada al client es formalitzarà en castellà.

INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

IBERBRISA INTERNACIONAL, S.L. informa que el procediment de reserva i compra a través de la seva pàgina web es detalla a l'apartat CONDICIONS DE RESERVA.

Per contractar o reservar amb IBERBRISA INTERNACIONAL, S.L. a través de la seva pàgina web l'usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions expressades en l'Avís Legal, Política de Privacitat, Política de Cookies, així com les presents Condicions Generals de Contractació.

Així mateix, l'usuari declara ser majors d'edat i disposar de la capacitat legal d'actuar necessari perquè l'accés al lloc web realitzi compres a través del mateix. Si es tracta d'un menor d'edat, la responsabilitat recaurà en mans dels seus pares o tutors legals. IBERBRISA INTERNACIONAL, S.L. es nega explícitament a sotmetre's a altres condicions relatives a les compres de clients i usuaris que no s'ajustin al que es descriu aquí. 

INSCRIPCIÓ AL WEB

L'usuari pot realitzar compres puntuals sense registre. Aquest lloc web està dedicat exclusivament a persones majors d'edat, si l'usuari és menor d'edat, no ha d'accedir a aquest lloc web. No es permet l'accés, registre, navegació, ús, allotjament, descàrrega de materials i en general l'ús dels serveis del lloc web per part de menors d'edat. L'usuari, en registrar la seva edat, declara responsable i garanteix que té almenys 18 anys. 

CONDICIONS DE RESERVA

El procés de formalització de les reserves en línia segueix aquests passos:

1. Disponibilitat: Cerca de dates i selecció de tipus d'habitació i nombre de persones.

2. Recollida de dades personals, acceptació de les condicions generals i sol·licitud de dades de targeta i pagament amb targeta a través de TPV.

3. Confirmació de la reserva i pagament, error o cancel·lació del pagament.

4.- Política de preus: Tots els preus indicats a través del lloc web inclouen l'IVA i altres impostos que et poden correspondre i s'expressen en euros. No obstant això, aquests preus no inclouen les despeses corresponents a l'enviament dels productes, que es detallen per separat i han de ser acceptats pel client o usuari, i poden variar en funció dels productes adquirits, les quantitats, així com la destinació.

5.- Disponibilitat. La disponibilitat dels serveis oferts per aquest lloc web pot variar en funció de la demanda de clients o usuaris, així com de la temporada. 

6.- Forma de pagament. El pagament en línia es realitza mitjançant passarel·la de pagament amb connexió segura, a través del TPV virtual de Banc de Sabadell. La passarel·la de pagament estableix els estàndards de seguretat, en el cas de les targetes Visa, MasterCard i Maestro, donades d'alta en el sistema de pagament segur Verified by Visa. que estableix l'ús de contrasenyes úniques que garanteixen la seguretat de l'ús de la seva targeta de crèdit ja que es xifren quan es transmeten a través d'Internet.

7.- Seguretat. www.inter2salou.com, assegura que totes les transaccions que gestionis són 100% segures i que mai es carregaran extres a la teva targeta. El nostre programari de compres en línia és completament segur. Tota la informació que ens facilites en el desenvolupament del procés de compra està informatitzada i es regeix per la legislació vigent en aquesta matèria. La cessió de totes les dades personals es realitza a través d'un entorn segur, amb un servidor de línia segura en el qual la informació està xifrada, impedint així qualsevol accés no autoritzat a la mateixa. IBERBRISA INTERNACIONAL, S.L. no emmagatzema dades confidencials relatives als mitjans de pagament utilitzats pel client un cop confirmada i finalitzada la compra. La passarel·la de pagament en línia segura és l'única que té accés a aquestes dades per gestionar pagaments i cobraments. L'usuari registrat es dirigeix cap a la interfície segura del banc, on les dades de la seva targeta i validen la operació de forma no accessible per a tercers.

8.-Garantia. L'Usuari, com a consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els serveis que pot adquirir a través d'aquest Lloc Web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte.

9.- Jurisdicció i legislació aplicable. La prestació dels serveis d'IBERBRISA INTERNACIONAL, S.L. es regeix per l'acord entre les parts i pel que disposen les presents condicions generals, a les normes autonòmiques vigents, al lloc de conclusió del contracte i, en el cas d'aquestes, pel que disposa la Llei de modificació del Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i les Lleis Complementàries.

Si alguna d'aquestes Condicions fos declarada nul·la per decisió ferma dictada per l'autoritat competent, la resta de clàusules romandran vigents, sense que això es vegi afectat per aquesta declaració de nul·litat.

Qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals del partit judicial competent.


Piscines de l'Aparthotel Inter 2 Salou
Apartament de l'Aparthotel Inter 2 Salou
Hotel amb animació a Salou
Estudio Apartaments Inter2 Salou
Piscina amb terrassa-solàrium a Salou
Restaurant de l'Aparthotel Inter 2 Salou